BRØDRENE JOHNSEN ELEKTROSERVICE AS

Lang erfaring i bransjen, rask og rimelig elektriker.

Lang erfaring i bransjen, vi påtar oss det meste innen elektroinstallasjoner.

SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

STARTBANK

En informasjonsdatabase som er etablert for å gjøre det lettere å velge seriøse bedrifter. Registrering er frivillig ogåpen for alle seriøse bedrifter. I Startbank er det samlet offentlig informasjon knyttet til lovpålagte krav om registrering i ulike offentlige registre og ansvarsrett.

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, etopplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent for å ta inn lærlinger. Lærebedrifter skal godkjennes av fylkekommunen. For i bli godkjent må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget, og må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen.

VI BRUKER BOLIGMAPPA

Bedriften bruker Boligmappa. Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi.

NELFO, REGISTRERT ELINSTALLATØR

Dette merket forteller at bedriften er registrert elinstallatør og medlem av NELFO.

GODKJENT FOR ANSVARSRETT

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Den sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak. Dette godkjenningsmerket gjelder for bedrifter som er godkjent etter reglene før 1. januar 2016.

DSB ELVIRKSOMHETSREGISTERET

Bare virksomheter som er registrert i dette registeret, har tillatelse fra DSB til å utføre arbeid på elektriske anlegg. Virksomheter som utfører denne typen arbeider uten å være registrert driver ulovlig virksomhet.

REGISTRERT I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i enperiode på tolv måneder.