Project Description

INTERNKONTROLL

Vi utfører internkontroll til både næring og privat.

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Dette kan også gjelde enmannsbedrifter, borettslag, sameier og andre organisasjoner.

Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse.

Kontakt oss

Hva skal internkontrollen inneholde?

​​I følge Internkontrollforskriften § 5 innebærer internkontroll at virksomheten skal:

 • Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
 • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
 • Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
 • Fastsette mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
 • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
 • Kartlegge farer og problemer og, på denne bakgrunn, vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Hvor detaljert kartleggingen skal være, avhenger av virksomhetenes art, størrelse og risikoforhold.
 • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i, eller i medhold til, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
 • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Hvor omfattende skal internkontrollen være?

​Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig.

 • Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system.
 • For større virksomheter med høyere risiko blir arbeidet mer omfattende.
 • Det viktige er at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat din virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere.
 • Mange kan allerede ha innført rutiner og tiltak som langt på vei dekker kravene til en internkontroll uten at man nødvendigvis selv er klar over dette. Ofte handler internkontroll om å systematisere og dokumentere de rutiner og tiltak som allerede er etablert i virksomheten.

Hvem kan hjelpe?

 • Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til internkontroll for elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Vi fører tilsyn med at virksomheter etterlever kravene til internkontroll innefor sitt område og skal kunne informere og veilede om forskriftenes krav og prinsippene for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
 • Det finnes også mye nyttig informasjon om HMS-arbeid og internkontroll på nettstedet Regelhjelp.no og på arbeidstilsynets websider.
 • Vi tilbyr tjenester som kan være til hjelp i arbeidet med internkontroll innen dette fagområdet.

Relevante lenker

Kontakt oss

ANDRE TJENESTER

Hva annet gjør vi?

ELKONOR MEDLEMSBEDRIFT

Vi tilbyr smarte og trygge løsninger til riktig pris.

Vil du vite mer snakk med våre elektrikere.

BESTILL BEFARING

Trenger du varmepumpeservice til din Panasonic eller Mitsubishi? Fyll ut skjema, så tar vi kontakt.

El-bil laderEwaveVarmepumpeservice

KONTOR

469 717 37

E-POST

kontor@trikkeren.no

ÅPNINGSTIDER

08:00 – 16:00

KONTOR

469 717 37

E-POST

kontor@trikkeren.no

ÅPNINGSTIDER

08:00 – 16:00